Shatsk lakes

Площа Сер. глибина

Lake Svityaz

27.5 km 2 6.9 m

Lake Lyku

6.8 km 2 2.1 m

Lake Lyutsymyr

4.4 km 2 4.4 m

Lynovets

9.5 km 2 1.0 m

Ostrivyanske

2.6 km 2 2.3 m

Pisochne

1.4 km 2 7.0 m

Peremut

1.4 km 2 2.2 m

Krymne

1.4 km 2 6.0 m
Площа Сер. глибина

Pulemetske

16.0 km 2 4.1 m

Somynets

0.4 km 2 1.7 m

Chorne Veluke

1.4 km 2 2.5 m

Karasynets

1.4 km 2 1.1 m

Plotychchya

11.0 km 2 0.5 m

Ozertse

13.4 km 2 1.6 m

Moshne

0.4 km 2 2.0 m

Pishchanske

0.7 km 2 5.0 m

Weather these days

Cloudy

8 °C

Recommended


Holiday "SONYACHNI BUNHALO" in Shatsk vil. Melnyky (lake Pіsochne) HOT
"SONYACHNI BUNHALO" in Shatsk

vil. Melnyky (lake Pіsochne)

from 350 uah.
per person

Cottage Alegro vil. Pulmo (lake Svitiaz) HOT
Alegro

vil. Pulmo (lake Svitiaz)

from 250 uah.
per person